Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tim là một trong những bệnh gây tử vong nhanh và đột ngột nhất, thế nhưng lại có đến gần 6 …

source