Reviewer Monster :
Nếu bạn không có quá nhìu tiền để mua một chiếc máy tính bản xịn 😞
Thì đây sẽ là chiếc máy ngon bổ rẻ và rất phù hợp với bạn 🤗🤗
Sản phẩm Dtab ( hãng Huawei )
Link :

source