Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autoplay Media Studio làm kho học liệu điện tử một cách chi tiết.
Trong bài giảng này chúng sẽ học cách chèn các video vào phần mềm Auto Media studio dưới hình thức link liên kết trên google driver

Hãy bấm vào link bên dưới Đăng kí kênh để nhận video mới nhất :

———————————-
Người hướng dẫn:
►Teacher: Bùi Duy Phương
►Tel: 0977.669.623
►Website:
►Facebook:
► Like Fanpage:

source