Chủ tool :
Lưu ý : Mình Là Người Share Tool Chứ Ko Phải Tool Của Mình

apt update
apt upgrade
apt install git
apt install python
apt install python2
pip2 install mechanize
pip2 install requests
git clone
cd YousufPak
python2 YousufPak.py

Link gr fb:
Nhóm zalo 1:
nhóm zalo 2:

Password : Xem Video

source