Mình mua máy tính tại Nhật Bản đã hỏi trực tiếp người bán máy cho mình,các bạn làm theo và rất chính xác nhé!

source