Word 2016 là ứng dụng soạn thảo văn bản trong bộ phần mềm văn phòng Office . văn phòng 2016 của Microsoft với nhiều cải tiến về tính năng và giao diện. giúp nội dung văn bản của bạn đạt yêu cầu theo các quy chuẩn của cơ quan, .

source