Link tải phần mềm VLC:
Link hướng dẫn sử dụng VLC:

source