#share4happy #laprapmaytinh #phanmem
Hướng dẫn cài đặt các phần mềm cơ bản cho nhân viên văn phòng
Tải các phần mềm cơ bản như Chrome, Foxit Reader,… thông qua trang web
Tải phần mềm Microsoft Office bằng cách tìm từ khoá “index of office…”

Các bài hướng dẫn khác:
Thành phần máy tính phần 1 link
Thành phần máy tính phần 2 link
Tháo bộ máy tính để bàn link
Lắp bộ máy tính để bàn link
Cài đặt hệ điều hành windows 10 1809 limk
Hướng dẫn tạo usb boot với rufus link sau:
Tìm hiểu Raspberry Pi và cài đặt hệ điều hành Debian link
Hướng dẫn sử dụng IT Essentials Virtual Desktop và khắc phục lỗi không tải được thiết bị và bài học link
Hướng dẫn cài đặt hệ đều hành Ubuntu 16:
Hướng dẫn sao lưu và phục hồi hệ thông:

source