Lệnh cho người mới:

pkg install upgrade

pkg install php ( KHI NHẬP LỆNH NÀY SẼ HIỆN RA BẢN Y/N CÁC BẠN BẤM XUỐNG HÀNG LUÔN )

pkg install unzip

termux-setup-storage ( NẾU HIỆN BẢN CHO PHÉP THÌ BẤM CHO PHÉP VẬY LÀ XONG LẦN SAU VÔ TERMUX HAY CHẠY LẠI TOOL KHÔNG CẦN NHẬP NỮA )

xong nhập

cd /sdcard/download

php hackkc.php

Ok xong nhé

Link tools trong video:

Chúc ae thành công nha

source