Công nghệ NFT – các token không thể thay thế đã tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong việc sở hữu cũng như trao đổi, giao dịch sản …

source