Có app gì hay trong iPhone của Sun và cách dùng điện thoại tối ưu ♡ What’s On My iPhone ♡

Playlist cho các bạn Gấu iu:

——————————————–
STAY CONNECTED
Podcast:
Group:
TikTok:
Instagram:
Fanpage:
Website:

——————————————–
TIMESTAMP:
00:00 Mở đầu
00:59 Cảm nhận của Sun về Iphone 13
01:40 So sánh Iphone 11 và Iphone 12 Promax
04:05 Có gì trong Iphone của Sun, cách sử dụng điện thoại tối ưu
24:34 Kết thúc

——————————————–
For business inquiries:
Email: [email protected]

#sunhuyn #iphone

source