Đừng để bị hack nick Facebook theo cách này – Đặng Thanh Vũ

———————————–
Facebook của mình:

Nhóm cộng đồng Facebook:

Nhóm cộng đồng Shopee:
———————————–
Học Quảng cáo Facebook coach riêng:
———————————–

source