Gở bỏ định dạng WPS office, cài đặt lại định dạng lưu file Microsoft office Word, Excel

– Chúc các bạn thành công trong cuộc sống!

source