Hướng dẫn cơ bản cách sử dụng phần mềm Microsoft teams – office 365 trong dạy học trực tuyến
Basic instruction on how to use Microsoft teams – office 365 software in online teaching

source