Xem chi tiết cắt video online:

Cắt Video ? – Hướng dẫn bạn cách cắt Video 1 đoạn bất kì từ tập tin Video ban đầu bằng phần mềm VLC Media Player.

source