Văn phòng Xanh là phần mềm Văn phòng Điện tử kết hợp Mạng xã hội doanh nghiệp thuần Việt đầu tiên, được nghiên cứu và …

source