laptopmsi#MSI Cùng con trai đi mua máy laptop khi con vào đại học .tháng 10/2020.

source