App có tên là 配音秀 Mục đích tạo thành 1 chuỗi luyện phát âm, để bất cứ khi nào các bạn cần đều có thể mở ra luyện đọc cùng …

source