Mình mới nhận máy từ shopee nên đây là video đánh giá tổng quan thì mình thấy hài lòng nha.
Máy vừa là máy tính bảng, vừa là PC (quên Laptop nhé!!! :))))
Mình sẽ sử dụng 1 thời gian để đánh giá máy chi tiết hơn!

source