cách mua máy tính ve chai rẻ, các bạn có thể sưu tầm cpu cũ tại các vựa ve chai về tận dụng lấy linh kiện, máy tính tại vựa ve chai …

source