Có 4tr-5tr nhiều bạn SV hay các bậc phụ huynh không biết đầu tư laptop hay Máy tính để bàn cho con em mình, trong video này mình sẽ tư vấn các bạn nên chọn cái nào cho phù hợp…

source