Cách phát nhạc ngẫu nhiên, phát nhạc lặp lại trong chương trình Windows media Player mới nhất. Khi bạn có một danh sách bài …

source