Hướng dẫn tổng quan phần mềm Quản lý Công Văn – Thông báo trong doanh nghiệp – Base Office.

Tổng hợp các video hướng dẫn phần mềm Base tại:
Xem thêm các tài liệu hướng dẫn của base tại:
Và đừng quên Like, Subcribe Base.vn ( click: ) để nhận thông báo đầu tiên khi Base có video tính năng và sản phẩm mới.

source