File media bao gồm file video và hình ảnh.
Bạn có thể chuyển đổi qua lại giũa các định dạng video như mp4, avi…
Ngoài ra bạn có thể chuyển đổi từ video sang audio.
==================
IT Cerato

source