Office 2007 là một phần mềm ứng dụng văn phòng của Microsoft Office System dành cho hệ điều hành Windows. Microsoft Office 2007 là phiên bản chính thức cuối cùng của Microsoft Office được hỗ trợ trên Windows XP Professional x64 Edition.

source