Phần mềm quản lý văn bản | Văn phòng số BIO Portal là một giải pháp quản lý văn bản, thông tin nội bộ doanh nghiệp, xây dựng môi trường cộng tác hiệu quả giúp giảm bớt gánh nặng trong công việc hành chính, văn thư trong các doanh nghiệp và tổ chức lớn. BIO Portal quản lý toàn bộ hệ thống công văn, văn bản đi và đến của một công ty, tổ chức; có khả năng quản lý, theo dõi được sự luân chuyển của từng văn bản từ khâu nhập một văn bản đến qua các bước trình duyệt, xử lý đến kết thúc…
Xem chi tiết về phấn mềm quản lý văn bản Văn phòng số BIO Portal:
Các tính năng cơ bản của văn phòng số BIO Portal.

Quản lý công văn đến (văn bản đến).
Quản lý công văn đi (văn bản đi).
Quản lý và theo dõi quá trình giao việc và xử lý công việc.
Quản lý tài liệu, hồ sơ công việc, hợp đồng.
Quản lý quy trình nội bộ.
Quản lý chương trình họp, công tác và lịch công tác.
Quản lý việc lưu trữ, cập nhật và khai thác thông tin.
Quản lý Fax.
Tìm kiếm, thông kê công văn theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Tạo môi trường làm việc cộng tác giữa các thành viên, nhóm.
Chia sẻ thông tin, tích hợp phần mềm, tổ chức và tìm kiếm.
Hổ trợ tạo lập diễn đàn, thảo luận nhóm.
Cổng thông tin nội bộ.
Điểm nổi bật của BIO Portal
Quản lý toàn diện: Văn phòng số BIO Portal cho phép quản lý từ khâu tiếp nhận, phân phối, xử lý, lưu trữ công văn, giấy tờ , theo dõi, điều hành toàn bộ quy trình xử lý công việc. Hệ thống cũng đồng thời cung cấp báo cáo theo những tiêu chí mà lãnh đạo yêu cầu.
Quy trình linh hoạt: ngoài quy trình xử lý công văn thuần nhất, BIO Portal cung cấp công cụ tự định nghĩa các danh mục, thuộc tính công văn hoặc định nghĩa một quy trình công việc. Với công cụ này người dùng hoàn toàn có thể thiết quy trình công việc phù hợp với công ty, tổ chức của mình.
Giao diện tuỳ biến: (phần mềm quản lý văn bản) được thiết kế thân thiện dễ sử dụng, hệ thống cho phép người dùng có thể tự thiết kế và thay đổi giao diện, tạo giao diện cho từng người sử dụng.
Tính mở rộng cao: hệ thống có thể được phát triển mở rộng theo qui chuẩn phát triển webpart trên MS sharepoint 2010.
Khả năng tích hợp: hệ thống có thể tích hợp với hệ thống Fax server, máy scan, điều này giúp việc gởi và nhận công văn một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Ngoài ra, Phần mềm quản lý văn bản, công văn – Văn phòng số BIO Portal tích hợp hoàn toàn với MS Offfice giúp người dùng có thể xem lịch công việc của mình tại Microsoft Outlook và có thể gởi bài viết lên diễn đàn từ Microsoft Word.

source