Phần mềm ứng dụng thực tế ảo ORBX Media Player. Link gốc :

source