Quản lý công việc dự án, theo lược đồ gant, kanban, tự động hóa doanh nghiệp theo automation, tự sửa đổi được phần mềm theo nhu cầu người dùng, tích hợp đa tính năng với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.

source