bắn kiểu này AK gọi bằng ông nội nghe âm thanh sướng cmn tai.

source