Mình mua em nó thấy rẻ ngon nên muốn chia sẽ cho mọi người cùng dùng, giá khá mềm mà ngon chủ yếu máy hướng đến là …

source