Chuyển giao dây chuyền sản xuất vốn là hành động của các công ty bán dẫn. Tuy nhiên, việc Qualcomm bất chợt chuyển giao …

source