Triển lãm Quốc tế về An toàn và Chăm sóc Sức khỏe được tổ chức vào tháng 7 hàng năm bởi Cơ quan An toàn và Chăm sóc Sức khỏe, được chủ quản bởi Hiệp hội Thiết bị Bảo hộ An toàn Hàn Quốc. Đây là triển lãm chuyên về chăm sóc sức khỏe và an toàn công nghiệp duy nhất tại Hàn Quốc có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để thảo luận về phương hướng phát triển mới về chăm sóc sức khỏe và an toàn công nghiệp.
Triển lãm Quốc tế về An toàn và Chăm sóc Sức khỏe là triển lãm chuyên về chăm sóc sức khỏe và an toàn công nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc được tổ chức từ năm 1985. Triển lãm xây dựng nền tảng giúp phát triển thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế thông qua việc bồi dưỡng, phát triển ngành công nghiệp về an toàn và chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy các thị trường liên quan thông qua việc tham khảo ý kiến của những người mua ưu tú.

Liên lạc:
Email: [email protected]
SDT: +82-2-785-4771

source