Sau câu nói sẽ nỗ lực để có thể là điểm tựa ở tương lai cho Trúc Anh, Tuấn Anh cùng nhóm nổi loạn càng xúc tiến quá trình bán …

source