Máy tính bảng Tiếng Anh: Tablet computer hay tablet PC, là một thiết bị di động, thông thường có hệ điều hành di động, chạy …

source