Thị trường đỏ, bitcoin sập lên sập xuống, các nhà đầu tư ngậm ngùi tiễn Luna đi thật xa. Trong bối cảnh thị trường biến động giai …

source