Với sự ra đời của các nền tảng ví phi tập trung, giờ đây người dùng đã có thể an tâm lưu trữ tài sản điện tử của mình trên các ví …

source