Thông thường USB mua về, anh em đều tải file ISO nguyên bản W10 để cài đặt (loại 2 bên dưới). Sau khi cài xong, anh em sẽ …

source