Video được thực hiện bởi
Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Hướng dẫn cách gỡ bỏ hay xóa ứng dụng/game (App) trong Windows 8
Hướng dẫn cách gỡ bỏ hay xóa phần mềm/chương trình (Program) trong Windows 8

source